• I de flesta jordarter utbreder sig en förorening i huvudsak horisontellt, det är bl.a. därför horisontell jordprovtagning, och senare sanering, är ett överlägset alternativ.

  Utan att störa

  Denna typen av jordprovtagning stör ej ev. kommersiell verksamhet under provtagningen och man behöver således ej stänga arbetsplatser, rasera väggar eller murar etc.

  Fler prover till mindre kostnad

  Det finns möjlighet att ta ett flertal prover på olika djup, avstånd och riktningar, från en och samma arbetsplats, även under byggnader.

  Exakthet

  Proverna är exakta och dokumenterade och ger en detaljerad bild av föroreningens omfattning. Dessutom är det "rena" prover utan uppblandning av intilliggande massor.

 • Redan på 70-talet började vi lägga kabel åt Televerket. Idag är det främst tele- och fiberkabel som ska ner i marken men även en del elkabel förekommer. Hos oss får du en bred och sakkunnig hjälp.

  Det är många faktorer som påverkar metodvalet vid Kabelförläggning. Kundkrav, fysiska hinder och olika typer av markförhållanden är avgörande för valet av produktionsmetod.

  Vi har bred kompetens inom Kabelförläggning och kan erbjuda flera olika lösningar som ex:

  • Grävning
  • Plöjning
  • Borrning
  • Tryckning
  • Blåsning

  Förläggning av områdesnät

  Områdesnät kopplar samman byar, villaområden, lägenhetshus och kommersiella lokaler. Att förlägga ett områdesnät är extra känsligt då det gäller att minimera skadorna.

  Skonsamma förläggningsmetoder som vi använder:

  • Grävning med minigrävare med gummilarver
   - Inga djupa hjulspår eller uppältande av markytan
  • Tryckning med jordraket
   - Helt schaktfri förläggning
  • Slangplöjning med specialmaskin
   - Minimal påverkan och åverkan
  • Styrbar Borrning
   - Schaktfri förläggning över längre sträckor
  • Styrd tryckning med hydraulmaskin
   - Schaktfri förläggning för ytor där viss styrning behövs
  • Fräsgrävning med minimaskiner
   - Minimala spår i marken
  • Handgrävning med tillvaratagande av gräs/växtlighet
   - Vid extra känsliga partier
 • Miljöborrning görs för att kontrollera eventuella föroreningar i marken i samband med t.e.x. en byggnation. Genom att installera horisontella rör i marken kan man blåsa eller suga luft, spola in, eller dra ut vatten för att komma åt att avlägsna eller bryta ner de föroreningar som finns i marken.

  Horisontella rör

  Horisontella rör är i många fall överlägsna vertikala, då man kan nå ett betydligt större område med en horisontell källa än med flera vertikala. Dessutom kan man med horisontala rör nå infekterade område från en annan plats, utan att störa normal verksamhet eller vara hindrad av byggnader eller andra fasta installationer. Möjligheten att kombinera vertikala och horisontala rör är också möjlig.

  Ekonomi

  Metoden är kostnadseffektiv i flera avseenden, dels genom att metoden inte kräver stora maskininsatser, och inte minst genom att man inte påverkar ev. pågående kommersiell verksamhet.

  Effektivitet

  Man kan installera rören på, ett i förväg bestämt exakt läge och på detta sätt nå optimal effektivitet.

 • Man brukar säga att en välgjord grund är halva jobbet. Allt som finns under golvet i marken, det som inte syns men som måste vara perfekt för att man ska få en problemfritt boende i det nya huset. När du anlitar oss för schaktning av husgrunder är du i erfarna händer. Vi har ett skickligt schaktningsteam som vet vad som krävs för att ett hus ska få precis den solida grund som det ska ha.

  Anlitar du oss är ditt projekt i erfarna händer

  Vi ombesörjer hela arbetet fram till gjutning, inklusive rörläggning och finplanering av tomten. Vi har ett nära samarbete med flera stora aktörer och schaktar frekvent för deras husprojekt. Givetvis tar vi även in uppdrag för den privata sektorn.


  Göranssons är anslutna till Maskinentreprenörerna, organisationen för landets företagare med anläggningsmaskiner.

 • En "torped" används för att dra in rör eller slang för el, tele, kabel-TV, gas och VA m.m, under gator, järnvägar eller andra områden där man av olika orsaker inte kan gräva.

  Tekniken är effektivast i material såsom grus, sand och styv lera. Torpeden är luftdriven och slår sig in i marken med hjälp av sitt rörliga slaghuvud.

  Torpeden är mycket riktningsstabil, mindre sten kan forceras men då större block och sten finns i marken kan en riktningsförändring uppstå. Man backar torpeden och gör ett nytt försök.

  Torpeden har en normal maxlängd på ca 20 m beroende på markbeskaffenhet. Tekniken kan inte användas under grundvattennivån eller i lös lera.

 • Oavsett hur mycket pengar och tid som läggs ner på att skapa en vacker och trivsam miljö så måste den underhållas.

  Vi på Göranssons har skött om utemiljöer under många år. Vi har både kapacitet och kunskap att göra precis det jobb du kräver. Tillsammans jobbar vi fram en välanpassad plan och en lagom skötselnivå för att få en så kostnadseffektiv lösning som möjligt.

  Gräsklippning, sopning, rensning av rabatter, lövkrattning och snöröjning är några av de arbetsuppgifter vi utför inom Underhåll. Året runt finns vi där för att din miljö ska vara välvårdad och inbjudande!